Produkty

Opeľovače
Natupol
Tripol
Machopol
Natupol + S

Účel a použitie: rýchlená zelenina v skleníkoch a plastových krytoch

Plocha: 750 – 1 250 m2

Životnosť: cca. 6 – 8 týž.

Vhodný tam, kde nie je dostatok peľu pre Natupol + N. Tento roj je ideálny pri plodoch s malým obsahom peľu alebo na pomerne malých plochách. I keď tieto roje majú svoju kráľovnú, ich rast je v porovnaní s Natupol + N limitovaný.


Natupol + N

Účel a použitie: rýchlená zelenina v skleníkoch a plastových krytoch

Plocha: 1 250 – 2 000 m2

Životnosť: cca. 8 – 12 týž.

Tento roj, ktorý má svoju kráľovnú je najrozšírenejší. Na plochy nad 2 000 m2 je potrebné použiť viac úľov. V takýchto prípadoch aplikujeme opeľovačov na základe jednoduchého plánu rozmiestnenia tak, aby počet opeľovačov bol v súlade s dynamikou kvitnutia.
Natupol + E

Účel a použitie: zelenina, ovocie, jahody

Plocha: 1 250 – 2 000 m2

Životnosť: cca. 8 – 10 týž.

Natupol + E je používaný v porastoch s intenzívnym kvitnutím za kratšie časové obdobie
Natupol Tripol

Účel a použitie: zelenina, ovocie, jahody, slnečnica a ďatelinoviny

Plocha: 5 000 – 10 000 m2

Životnosť: cca. 4 – 6 týž.

Každý úľ Tripol obsahuje 3 úplné rodiny. Úľ je vyrobený z preglejky, ktorá chráni roje pred hlodavcami a inými škodcami v poľných podmienkach a má zosilnenú izoláciu, ktorá eliminuje vplyv počasia na roje. Pri skorom kvitnutí sa odporúča použiť na plochu 10 000 m2 dva Tripoly. Keď sa objavia ďalšie prirodzené opeľovače, použijeme na rovnakú plochu jeden Tripol.
©2007 Vega konti s.r.o., Všetky práva vyhradené.